Syniadau ar gyfer dewis socedi switsh

Y dyddiau hyn, mae yna bob math o socedi ac mae prisiau'n amrywio, felly sut ddylai'r dinesydd cyffredin ddewis soced?Bydd hyn yn gofyn am rai awgrymiadau.Gadewch i ni edrych ar faint mae switshis a socedi yn ei gostio a pha awgrymiadau sydd ar gael ar gyfer prynu switshis a socedi!

O ran addurno, mae'n rhaid i ni sôn am y dewis addurno.Y switshis a'r socedi fel y mae angen i'r cylched fod yn agored i'r offer aer, boed am resymau esthetig neu am ystyriaethau diogelwch, yw'r rhai sy'n poeni fwyaf am y defnyddiwr.Sut ydych chi'n dewis eich switshis a'ch socedi?Bydd unrhyw un sydd wedi ymweld â'r farchnad drydanol yn dod o hyd i broblem: dim ond ychydig o ddoleri y mae'r switshis a'r socedi rhataf i'w defnyddio gartref yn costio, tra bod y rhai drutach yn costio degau neu hyd yn oed gannoedd o ddoleri.Pam mae gwahaniaeth mor fawr yn y pris pan fo'r ymddangosiad yn debyg ac mae'r defnydd yr un peth?A oes gwir angen prynu'r rhai drud?

Nid yw'r dewis o switshis a socedi yn ddrutach y gorau, ond hefyd wedi'i rannu'n ddefnyddiau, megis socedi wrth ochr y gwely, dewiswch tua dwy ddoleri, oherwydd gallwch chi roi lamp wrth ochr y gwely neu godi tâl ar eich ffôn symudol, socedi teledu ac oergell, eisiau dewiswch ddewis gwell, tua phedair doler ar y llinell, yn ogystal, mae'r oergell orau i ddefnyddio soced, socedi cegin, dewiswch bedwar neu bum doler ar y llinell, oherwydd bod y rhan fwyaf o'r offer cegin pŵer, mae aerdymheru soced, rhaid ei osod gyda 16A aerdymheru soced, mae yna dylai gwresogydd dŵr ystafell ymolchi ddewis soced yn well, rhaid i socedi cegin ac ystafell ymolchi beidio â dewis gyda switch.Y peth cyntaf i'w wirio wrth brynu yw a oes Tsieina Cynhyrchion Trydanol Logo'r Bwrdd Ardystio a rhif trwydded cynhyrchu, p'un a oes ardystiad system ansawdd, p'un a yw'r dystysgrif wedi'i safoni, p'un a yw enw'r ffatri, cyfeiriad ffatri a lleoliad arolygu a dyddiad cynhyrchu, traddodiadolemark, manyleb, foltedd ac ati yn cael eu hargraffu ar y wifren.


Amser post: Maw-10-2022